نمایش 1–12 از 33 نتیجه

استارت _ استوپ فلزی دوبل با سری غیر همسطح (1NO+1NC) HLAY5BL8425 هیمل

تماس بگیرید
استارت _ استوپ فلزی دوبل با سری غیر همسطح (1NO+1NC) HLAY5BL8425 هیمل HIMEL Double-headed push-button, HLAY5-1NO+1NC_1flush_1 projecting push-buttons

استارت _ استوپ فلزی دوبل با سری همسطح (1NO+1NC) HLAY5BL8325 هیمل

تماس بگیرید
استارت _ استوپ فلزی دوبل با سری همسطح (1NO+1NC) HLAY5BL8325 هیمل HIMEL Double-headed push-button_HLAY5_1NO+1NC_2 flush push-buttons

استارت_ استوپ دوبل فلزی زرد (1NO+1NC) HLAY5BA55 هیمل

تماس بگیرید
استارت_ استوپ دوبل فلزی زرد (1NO+1NC) HLAY5BA55 هیمل HIMEL Push-button_HLAY5_ flush_1NO+1NC_ YELLOW

سلکتور سوئیچ فلزی سه حالته (2NO) HLAY5BG33 هیمل

تماس بگیرید
سلکتور سوئیچ فلزی سه حالته (2NO) HLAY5BG33 هیمل HIMEL Key switch_HLAY5-2NO-3positions +/- 45_stay put_black

سلکتور فلزی دو حالته (1NO) HLAY5BD21 هیمل

تماس بگیرید
سلکتور فلزی دو حالته (1NO) HLAY5BD21 هیمل HIMEL Selector switch-HLAY5-1NO-2 positions 45_stay put-standard handle-black

سلکتور فلزی دو حالته (1NO+1NC) HLAY5BD25 هیمل

تماس بگیرید
سلکتور فلزی دو حالته (1NO+1NC) HLAY5BD25 هیمل HIMEL Selector switch_HLAY5_1NO+1NC_2 positions 45_stay put_standard handle_black

سلکتور فلزی سه حالته (2NO) HLAY5BD33 هیمل

تماس بگیرید
سلکتور فلزی سه حالته (2NO) HLAY5BD33 هیمل HIMEL Selector switch, HLAY5, 2NO, 3 positions +/- 45 , stay put, standard handle, black

سلکتور فلزی سه حالته برگشتی (2NO) HLAY5BD53 هیمل

تماس بگیرید
سلکتور فلزی سه حالته برگشتی (2NO) HLAY5BD53 هیمل HIMEL Selector switch_HLAY5_2NO_3 positions +/- 45_ spring return_ standard handle_ black

سیگنال باکالیت 220VAC آبی HLD1122D41M8 هیمل

تماس بگیرید
سیگنال باکالیت 220VAC آبی HLD1122D41M8 هیمل HIMEL Monolithic pilot light, HLD11, 220V AC, half cover head, short terminal, capacitance type, blue

سیگنال باکالیت 220VAC زرد HLD1122D41M5 هیمل

تماس بگیرید
سیگنال باکالیت 220VAC زرد HLD1122D41M5 هیمل HIMEL Monolithic pilot light, HLD11, 220 V AC, half cover head, short terminal, capacitance type, yellow

سیگنال باکالیت 220VAC سبز HLD1122D41M3 هیمل

تماس بگیرید
سیگنال باکالیت 220VAC سبز HLD1122D41M3 هیمل HIMEL Monolithic pilot light, HLD11, 220 V AC, half cover head, short terminal, capacitance type, green

سیگنال باکالیت 220VAC قرمز HLD1122D41M4 هیمل

تماس بگیرید
سیگنال باکالیت 220VAC قرمز HLD1122D41M4 هیمل HIMEL Monolithic pilot light_ HLD11_220VAC_ half cover head_ short terminal_ capacitance type_ red