نمایش دادن همه 11 نتیجه

فن تابلویی 120*120*38 220VAC بلبرینگی HICF12038A2BL هیمل

تماس بگیرید
فن تابلویی 120*120*38 220VAC بلبرینگی HICF12038A2BL هیمل HIME Axial fan _HICF-120 x 120 x 38 _220 V AC_ ball bearing

فن تابلویی 150*150*50 220VAC بلبرینگی HICF15050A2BL هیمل

تماس بگیرید
فن تابلویی 150*150*50 220VAC بلبرینگی HICF15050A2BL هیمل HIMEL Axial fan_HICF-150 x 150 x 50-220 V AC- ball bearing در داخل

فن تابلویی 200*200*70 220VAC بلبرینگی HICF20070A2BL هیمل

تماس بگیرید
فن تابلویی 200*200*70 220VAC بلبرینگی HICF20070A2BL هیمل HIMEL Axial fan_HICF-200*200*70-220 V AC-ball bearing

فن تابلویی 25*80*80 220VAC بلبرینگی HICF8025A2BL هیمل

تماس بگیرید
فن تابلویی 25*80*80 220VAC بلبرینگی HICF8025A2BL هیمل HIME LAxial fan_HICF-80 x 80 x 25_220V AC-ball bearing

مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه 15 و 17 سانتی متر HICFF170 هیمل

تماس بگیرید
مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه 5 و 17 سانتی متر HICFF170 هیمل HIMEL Filter net, HICF, for 150..170 mm fan

مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه 8 سانتی متر HICFF80 هیمل

تماس بگیرید
مجموعه فیلتر و قاب برای فن با اندازه 8 سانتی متر HICFF80 هیمل HIMEL Filter net_HICF for 80mm fan

محافظ فلزی برای فن با اندازه 12 سانتی متر HICFG120 هیمل

تماس بگیرید
محافظ فلزی برای فن با اندازه 12 سانتی متر HICFG120 هیمل HIMEL Metal protection net- HICF- for 120 mm fan

محافظ فلزی برای فن با اندازه 15 سانتی متر HICFG150 هیمل

تماس بگیرید
محافظ فلزی برای فن با اندازه 15 سانتی متر HICFG150 هیمل HIMEL Metal protection net, HICF, for 150..160 mm fan

محافظ فلزی برای فن با اندازه 20 سانتی متر HICFG200 هیمل

تماس بگیرید
محافظ فلزی برای فن با اندازه 20 سانتی متر HICFG200 هیمل HIMEL Metal protection net, HICF, for 200..210 mm fan