نمایش 1–12 از 32 نتیجه

پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18- 32 - 1P_ 32A

پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z هیمل HIMEL Cylindrical fuse_ HRT18_ 63/1P

پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3X هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3X هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18-32X/3P

پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3XB هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3XB هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18, 32X/3P

پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3XB هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3XB هیمل HIMEL Cylindrical fuse- HRT18- 63X/3P- resin- with indicator

پایه فیوز سیلندری سه پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3B هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3B هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18- 63/3P_resin_ without indicator ,

پایه فیوز کاردی 160 آمپر رزینی HRT1600ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 160 آمپر رزینی HRT1600ZS هیمل HIMEL Blade fuse_ HRT16- fuse size 00- base (resin)

پایه فیوز کاردی 250 آمپر رزینی HRT161ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 250 آمپر رزینی HRT161ZS هیمل HIMEL Blade fuse, HRT16, fuse size 1, 250 A, base resin فیوز

پایه فیوز کاردی 400 آمپر رزینی HRT162ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 400 آمپر رزینی HRT162ZS هیمل HIMEL Blade fuse_ HRT16- fuse size 2- 400A_ base resin

پایه فیوز کاردی 630 آمپر رزینی HRT163ZS هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز کاردی 630 آمپر رزینی HRT163ZS هیمل HIMEL Blade fuse- HRT16- fuse size 3_ 630A_ base resin

فیوز سیلندری 10 آمپر HRT18103810 هیمل

تماس بگیرید
فیوز سیلندری 10 آمپر HRT18103810 هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18, 10.38, 10 A, R015

فیوز سیلندری 12 آمپر HRT18103812 هیمل

تماس بگیرید
فیوز سیلندری 12 آمپر HRT18103812 هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18, 10.38, 12 A, R015