نمایش دادن همه 7 نتیجه

منبع تغذیه 100 وات HDKUS10024 24VDC هیمل

تماس بگیرید
منبع تغذیه 100 وات HDKUS10024 24VDC هیمل HIMEL Switch mode power supply, HDKUS, 100 W, 24 V

منبع تغذیه 120 وات 5 آمپر 24VDC ریلی HDKNS12024 هیمل

تماس بگیرید
منبع تغذیه 120 وات 5 آمپر 24VDC ریلی HDKNS12024 هیمل HIMEL Switch Mode Power Supply, HDK, DIN rail, 120 W,

منبع تغذیه 240 وات 10 آمپر 24VDC ریلی HDKNS24024 هیمل

تماس بگیرید
منبع تغذیه 240 وات 10 آمپر 24VDC ریلی HDKNS24024 هیمل HIMEL Switch Mode Power Supply, HDK, DIN rail, 240 W, 24 V

منبع تغذیه 480 وات 20 آمپر 24VDC ریلی HDKNS48024 هیمل

تماس بگیرید
منبع تغذیه 480 وات 20 آمپر 24VDC ریلی HDKNS48024 هیمل HIMEL Switch Mode Power Supply, HDK, DIN rail, 480 W-24

منبع تغذیه 75 وات 3.1 آمپر 24VDC ریلی HDKNS7524 هیمل

تماس بگیرید
منبع تغذیه 75 وات 3.1 آمپر 24VDC ریلی HDKNS7524 هیمل HIMEL Switch Mode Power Supply-HDK-DIN rail-75W-24V-3.1 A

منبع تغذیه 75 وات HDKUS7524 24VDC هیمل

تماس بگیرید
منبع تغذیه 75 وات HDKUS7524 24VDC هیمل himel Switch mode power supply, HDKUS, 75 W, 24 V