نمایش دادن همه 3 نتیجه

رله حفاظت موتور با نمایشگر دیجیتال و ترانس جریان و کابل ارتباطی N JBK7-800/100 20A~100A AC220V چینت (چانت)

تماس بگیرید
رله حفاظت موتور با نمایشگر دیجیتال و ترانس جریان و کابل ارتباطی NJBK7-800/100 20A~100A AC220V چینت (چانت) رله حفاظت چینت مناسب برای حفاظت از اضافه بار ، قفل شدن روتور ،خرابی فاز ، عدم تعادل سه فاز ،دمای PTC و حفاظت از خرابی رابط برای الکتروموتورهای AC با فرکانس 50 هرتز با ولتاژ عایق نامی تا 690V و جریان نامی 1A ~ 800A و مناسب برای کار طولانی مدت و ناپیوسته می باشد. این محافظ دارای رابط RS-485 و آی سی فرستنده حلقه جریان 4mA ~ 20mA برای ارتباطات شبکه است و همچنین دارای مانیتور از راه دور بر روی موتور می باشد و معمولاً برای ترکیب با کنتاکتور AC استفاده می شود. شرایط عملیاتی ارتفاع: حداکثر 2000 متر. وضعیت هوای محیط: -5℃~40℃، و مقدار متوسط ​​در 24 ساعت نباید بیش از +35 درجه سانتیگراد باشد. هنگامی که حداکثر دما +40 درجه سانتیگراد است، نسبی است رطوبت هوا نباید بیش از 50 درصد و نسبی بالاتر باشد رطوبت در دمای پایین تر نسبتاً مجاز است (مثلاً وقتی دما رطوبت هوا ممکن است به 90 درصد برسد +20 درجه سانتیگراد است). تدابیر ویژه برای مقابله اتخاذ شود تراکم گاهی ناشی از تغییر دما کلاس آلودگی: 3 درجه شیب: بین صفحه نصب و عمودی نباید بیش از ± 5 درجه محل نصب: مناطق بدون لرزش، ضربه و لرزش محسوس کلاس نصب: Ⅲ کلاس حفاظت از محفظه: IP20 مدار اصلی: ولتاژ عایق نامی AC 690V و فرکانس نامی 50 هرتز، ولتاژ نامی مقاومت در برابر ضربه 1.2/50μs ، 4kV مدار کمکی: ولتاژ عایق نامی AC480V و فرکانس نامی 50Hz است، ولتاژ نامی مقاومت ضربه ای 1.2/50μs، 2.5kV

رله حفاظت موتور با نمایشگر دیجیتال و ترانس جریان و کابل ارتباطی NJBK7-800/400 80A~400A AC220V چینت (چانت)

تماس بگیرید
رله حفاظت موتور با نمایشگر دیجیتال و ترانس جریان و کابل ارتباطی N JBK7-800/400 80A~400A AC220V چینت (چانت) Motor protection relay with digital display and current transformer and communication cable ( N JBK7-800/400 80A~400A AC220V) عملکرد رله حفاظت موتور چینت (چانت) را می توان در عملکرد بخش های مختلف آن مانند قفل روتور، قطع فاز، حفاظت افت جریان، خطاهای ارت، ارتباط و غیره بررسی کرد که در ادامه به بیان عملکرد رله های حفاظت موتور چینت (چانت) می پردازیم. عملکرد قفل روتور اگر ماکزیمم جریان بزرگتر یا مساوی جریان تنظیم شده X حاصلضرب فاکتورهای قفل روتور باشد حفاظت عمل خواهد کرد. عملکرد قطع فاز اگر جریان هر فاز از سه فاز ۲۵ درصد کمتر از جریان تنظیم شده باشد حفاظت با زمان فعالسازی کمتر یا مساوی ۳ ثانیه عمل خواهد کرد. مشخصه حفاظت افت جریان اگر مینیمم جریان کوچکتر یا مساوی جریان تنظیم شده x حاصلضرب فاکتورهای افت جریان باشد حفاظت عمل خواهد کرد. مشخصه حفاظت خطا زمین رله حفاظت موتور، حفاظت خطا زمین را با استفاده از جریان توالی صفر zero-squence انجام می دهد، هنگامی که جریان توالی صفر در محدوده جریان 0.9 تا 1.1 آمپر تنظیم شده باشد حفاظت عمل خواهد کرد و زمان فعالسازی آن کمتر یا مساوی 1 ثانیه خواهد بود. ویژگی های حفاظت دمایی حفاظت با استفاده از مقاومت حرارتی PTC که در استاتور موتور تعبیه شده گرما بیش از حد را تشخیص می دهد، اگر مقاومت PTC کمتر یا مساوی 750 اهم باشد حفاظت عمل نخواهد کرد اما اگر 1650 تا 4000 اهم باشد با زمان عملکرد کمتر یا مساوی 1 ثانیه عمل کرده و اگر 750 تا 1650 اهم باشد حفاظت می تواند ریست شود، در صورت عدم تمایل به ریست شدن باید ترمینال های T1 و T2 اتصال کوتاه شوند. مشخصه خطا ارتباطی حفاظت با کابل متصل است، اگر کابل قطع شود یا آسیب ببیند حفاظت عمل خواهد کرد و زمان عملکرد آن کوچکتر یا مساوی ۳ ثانیه می باشد. نکات استفاده از رله حفاظت موتور چینت (چانت) ارتفاع نباید بیشتر از ۲۰۰۰ متر باشد. شرایط محیطی برای استفاده از رله حفاظت موتور باید به گونه ای باشد که دما در بازه -۵ تا +۴۰ درجه سانتیگراد بوده و میانگین آن در ۲۴ ساعت نباید از +۳۵ درجه سانتیگراد بیشتر شود. زمانی که حداکثر دما ۴۰ درجه سانتیگراد است رطوبت از ۵۰ درصد نباید بیشتر شود اما در دما پایین تر رطوبت بیشتر مجاز است مثلا در دما +۲۰ درجه سانتیگراد رطوبت ۹۰ درصد در صورتی مجاز است که ابتدا تدابیر ویژه آن در نظر گرفته شده باشد. شیب در زمان نصب نباید بیشتر از ±۵ درجه باشد. نصب باید در محیط هایی با تجهیزات برف و باران و بدون بخار آب باشد. نصب در مکان های بدون لرزش و ارتعاش باشد. درجه حفاظت IP20 می باشد. مزایای رله حفاظت موتور چینت (چانت) تنظیم پارامترها با دکمه جریان، سطح تریپ، قفل روتور، استارت با تاخیر و غیره روشن کردن، خاموش کردن، انتخاب حالت ستاره مثلث با یک کلید ترمینال های متحرک برای اتصال آسان تر تابع ارتباط Modbus، کنترل و نظارت از راه دور

رله حفاظت موتور با نمایشگر دیجیتال و ترانس جریان و کابل ارتباطی NJBK7-800/800 200A~800A چینت (چانت)

تماس بگیرید
رله حفاظت موتور با نمایشگر دیجیتال و ترانس جریان و کابل ارتباطی NJBK7-800/800 200A~800A چینت (چانت) Motor protection relay with digital display and current transformer and communication cable ( NJBK7-800/800 200A~800A) رله حفاظت چینت مناسب برای حفاظت از اضافه بار ، قفل شدن روتور ،خرابی فاز ، عدم تعادل سه فاز ،دمای PTC و حفاظت از خرابی رابط برای الکتروموتورهای AC با فرکانس 50 هرتز با ولتاژ عایق نامی تا 690V و جریان نامی 1A ~ 800A و مناسب برای کار طولانی مدت و ناپیوسته می باشد. این محافظ دارای رابط RS-485 و آی سی فرستنده حلقه جریان 4mA ~ 20mA برای ارتباطات شبکه است و همچنین دارای مانیتور از راه دور بر روی موتور می باشد و معمولاً برای ترکیب با کنتاکتور AC استفاده می شود. شرایط عملیاتی ارتفاع: حداکثر ۲۰۰۰ متر. وضعیت هوای محیط: -۵℃~۴۰℃، و مقدار متوسط ​​در ۲۴ ساعت نباید بیش از +۳۵ درجه سانتیگراد باشد. هنگامی که حداکثر دما +۴۰ درجه سانتیگراد است، نسبی است رطوبت هوا نباید بیش از ۵۰ درصد و نسبی بالاتر باشد رطوبت در دمای پایین تر نسبتاً مجاز است (مثلاً وقتی دما رطوبت هوا ممکن است به ۹۰ درصد برسد +۲۰ درجه سانتیگراد است). تدابیر ویژه برای مقابله اتخاذ شود تراکم گاهی ناشی از تغییر دما کلاس آلودگی: ۳ درجه شیب: بین صفحه نصب و عمودی نباید بیش از ± ۵ درجه محل نصب: مناطق بدون لرزش، ضربه و لرزش محسوس کلاس نصب: Ⅲ کلاس حفاظت از محفظه: IP20 مدار اصلی: ولتاژ عایق نامی AC 690V و فرکانس نامی 50 هرتز، ولتاژ نامی مقاومت در برابر ضربه 1.2/50μs ، 4kV مدار کمکی: ولتاژ عایق نامی AC480V و فرکانس نامی 50Hz است، ولتاژ نامی مقاومت ضربه ای 1.2/50μs، 2.5kV