نمایش یک نتیجه

کلید دو طرفه 1250 آمپر NH40-1250/3CS برق شهر _ ژنراتور دستی چینت(چاینت)

تماس بگیرید
کلید دو طرفه 1250 آمپر NH40-1250/3CS برق شهر _ ژنراتور دستی چینت(چاینت) کلیدهای قطع کننده نوع NH40 برای سوئیچینگ غیرمتداول و غیر اتوماتیک مدارهای الکتریکی جریان متناوب با فرکانس 50 هرتز و ولتاژ تا 400 ولت در نظر گرفته شده است. . سوئیچ های جدا کننده مکانیزمی برای نشان دادن و ثابت کردن مطمئن موقعیت دارند.