نمایش یک نتیجه

بی متال 23 تا 32 آمپر مدل NR2-93G_23-32چینت(چاینت)

تماس بگیرید
بی متال 23 تا 32 آمپر مدل NR2-93G_23-32چینت (چاینت) به تعریف ساده تر رله حرارتی یا همان بی متال قطعه ای است که از ترکیب دو فلز ناهمجنس مخصوصا فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هستند به وجود می آید و در اکثر ساختارها این تکه های فلز باید به طور کامل به یکدیگر جوش خورده باشند چون اساس کار بیمتال ها با توجه به تفاوت ضریب انبساط طولی دو فلز تعبیه شده است. نحوه ی عملکرد بی متال 23 تا 32 آمپر مدل NR2-93G چینت (چاینت) بدین شکل است که پس از آن که جریان از رله عبور کرد دو فلز شروع به گرم شدن و افزایش دما می کنند و در اثر افزایش دما فلزها دچار انبساط و افزایش طول می شوند و از آن جایی که ضریب انبساط یک فلز از فلز دیگری بالاتر است زودتر و بیشتر افزایش طول دارد و به طور همزمان هر دو فلز به سمت فلزی که ضریب کمتری دارد خمیده می شوند. در نهایت نیز طبق عملکرد ذکر شده مسیر عبور جریان کنتاکت ها باز شده و مدار قطع می گردد و مشکلاتی که موتورهای الکتریکی در مقابله با اضافه بار دارند با استفاده از رله حرارتی یا همان بیمتال رفع می شوند.