نمایش یک نتیجه

بی متال 48 تا 65 آمپر مدل NR2-93G_48-65 چینت(چاینت)

تماس بگیرید
بی متال 48 تا 65 آمپر مدل NR2-93G_48-65 چینت(چاینت) بی متال 48 تا 65 آمپر چینت(چاینت) مدل NR2-93G قطعه ای الکتریکی در برق صنعتی است که به صورت سری در مدار قرار می گیرد و با نام های دیگر رله حرارتی، رله اضافه بار و رله اضافه بار حرارتی شناخته می شود. بی متال چینت(چاینت) مدل nr2-93g با قطعات الکترونیکی درجه یک و دو قطعه فلز ناهمنجس مخصوصا فلزهایی که دارای ضریب انبساط متفاوت هستند، ساخته شده است و به راحتی بر روی کنتاکتور یا جدا از آن نصب می گردد. بی متال ها یا رله های حرارتی چینت(چاینت) به منظور حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه جریان استفاده می شوند و اساس کار آنها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است که بعد از عبور جریان از این دو فلز انفعالاتی رخ می دهد و در نهایت به واسطه ی همین عملکرد مسیر عبور جریان کنتاکت ها باز شده و مدار قطع می گردد.