نمایش یک نتیجه

خازن سیلندری پنج کیلووار NWC6 0.45-5-3 چینت(چانت)

تماس بگیرید
خازن سیلندری پنج کیلووار NWC6 0.45-5-3 چینت(چانت) CHINT Power Capacitor Model NWC6-0.45-5-3 خازن قطعه ای است که برای ذخیره انرژی الکتریکی (ولتاژ)توسط میدان الکترواستاتیکی در مدار استفاده می شود و با توجه به اینکه بار الکتریکی در خازن ذخیره می شود می توان از آن برای ایجاد میدان الکتریکی یکنواخت و پایدار استفاده کرد. از خازن ها بعنوان فیلتر نیز استفاده می کنند زیرا سیگنال های متناوب یا AC را به راحتی عبور می دهند ولی مانع عبور سیگنال های مستقیم یا DC می شوند . خازن ها بعنوان تقسیم کننده ضریب قدرت و تغذیه کننده توان راکتیو از اهمیت خاصی برخوردارند. وجود خازن نه تنها برای اصلاح ضریب قدرت شبکه سراسری برق ناشی از اندوکتانس خطوط انتقال انرژی و ترانسفورماتورها مفید است بلکه نصب آن برای مصرف کنندگان فشار ضعیف ضروری است . خازن سیلندری پنج کیلووار NWC6 0.45-5-3 چینت(چانت) برای سیستم برق متناوب فرکانس برق با ولتاژ اسمی 1000 ولت و کمتر برای افزایش ضریب توان، کاهش تلفات خط و بهبود کیفیت ولتاژ مناسب است. داخل آن با مواد خشک مقاوم در برابر شعله پر شده است. خازن سیلندری پنج کیلووار NWC6 0.45-5-3 چینت(چانت) با عایق گازی ازت N2 جهت اصلاح ضریب توان در شبکه برق سه فاز 400 ولت و ظرفیت 5 کیلو وار مورد استفاده قرار می گیرد. مزایای استفاده از خازن خازن های مورد استفاده در شبکه های برق دارای اثرات مختلفی هستند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود: کاهش مولفه پس فاز جریان مدار تنظیم ولتاژ و ثابت نگه داشتن آن به منظور جلوگیری از وارد آمدن خسارت به دستگاهها کاهش تلفات سیستم به دلیل کاهش جریان کاهش توان راکتیو در سیستم به دلیل کاهش جریان بهبود ضریب توان شبکه به تعویق انداختن و یا به طور کلی حذف کردن هزینه های لازم برایایجاد تغییرات در سیستم افزایش در آمد ناشی از افزایش ولتاژ و جبران بار اکتیو