نمایش یک نتیجه

خازن کتابی سه فاز 39.5 کیلووار( 50 کیلووار در 450 ولت) HBSM00450005003Q هیمل

تماس بگیرید
خازن کتابی سه فاز 39.5 کیلووار( 50 کیلووار در 450 ولت) HBSM00450005003Q هیمل HIMEL Capacitor_HBSM-450 V-50 kvar-3 phase-Q