نمایش یک نتیجه

خازن کتابی سه فاز 47 کیلووار( 60 کیلووار در 450 ولت) HBSM00450006003Q هیمل

تماس بگیرید
خازن کتابی سه فاز 47 کیلووار( 60 کیلووار در 450 ولت) HBSM00450006003Q هیمل HIMEL Capacitor_HBSM-450V-60 kvar-3 phase-Q