نمایش یک نتیجه

رله شنت MX کلید حرارتی بدنه 32 آمپرHAS220 VAC230

تماس بگیرید
رله شنت MX کلید حرارتی بدنه 32 آمپرHAS220 VAC230 Shunt release-HDP6-220...240V-50/60Hz-right تجهیزات جانبی کلید حرارتی هیمل HAE : کنتاکت کمکی نصب از بالا HAN : کنتاکت کمکی نصب از بغل HAU : رله آندر ولتاژ HAS : رله شنت رله شنت هیمل به صورت جانبی و از پهلو به کلید حرارتی وصل می شود و کارکرد آن در مواقعی است که بخواهیم به صورت شرطی وصل بودن کلید حرارتی را منوط به برقراری شرایط خاصی کنیم. رله شنت در صورت اعمال ولتاژ به بوبین آن عمل میکند و سبب قطع شدن کلید حرارتی می شود. رله شنت کلید حرارتی هیمل مطابق استاندارد های IEC 60947-1 , IEC60947-2 , IEC 60947-4-1 و در انواع 127~110 ولت، 240~220 ولت و 400~380 ولت تولید می شود.