نمایش یک نتیجه

سوکت رله 8 پایه CZF 08 A-E چینت(چانت)

تماس بگیرید
سوکت رله 8 پایه CZF 08 A-E چینت(چانت) سوکت های رله نوعی لوازم جانبی هستند که برای کلیدهای الکترومکانیکی استفاده می شود . سوکت های رله بخشی از یک مدار هستند و برای نصب رله استفاده می شوند. آنها رابط الکتریکی بین خود رله و مدار را فراهم می کنند.