نمایش 1–12 از 28 نتیجه

پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18- 32 - 1P_ 32A

پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری تک پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z هیمل HIMEL Cylindrical fuse_ HRT18_ 63/1P

پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3X هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3X هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18-32X/3P

پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3XB هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 32 آمپر HRT1832Z3XB هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18, 32X/3P

پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3XB هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل با نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3XB هیمل HIMEL Cylindrical fuse- HRT18- 63X/3P- resin- with indicator

پایه فیوز سیلندری سه پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3B هیمل

تماس بگیرید
پایه فیوز سیلندری سه پل بدون نمایشگر 63 آمپر HRT1863Z3B هیمل HIMEL Cylindrical fuse, HRT18- 63/3P_resin_ without indicator ,

خازن سیلندری 20 کیلووار NWC6 0.45-20-3 چینت (چانت)

تماس بگیرید
خازن سیلندری 20 کیلووار NWC6 0.45-20-3 چینت (چانت) خازن سیلندری 20 کیلووار NWC6 0.45-20-3 چینت (چانت) مناسب برای سیستم برق

خازن سیلندری سه فاز 11 کیلووار (14 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500143 هیمل

تماس بگیرید
خازن سیلندری سه فاز 11 کیلووار (14 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500143 هیمل HIMEL capacitor_HDCAP3-450V-14kvar-3phase-cylindrical خازن سیلندری را می توان

خازن سیلندری سه فاز 12.5 کیلووار( 16 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500163 هیمل

تماس بگیرید
خازن سیلندری سه فاز 12.5 کیلووار( 16 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500163 هیمل HIMEL capacitor, HDCAP3, 450 V, 16kvar, 3

خازن سیلندری سه فاز 16 کیلووار (20 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500203 هیمل

تماس بگیرید
خازن سیلندری سه فاز 16 کیلووار(20 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500203 هیمل HIMEL capacitor, HDCAP3, 450 V, 20kvar, 3 phase,

خازن سیلندری سه فاز 20 کیلووار(25 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500253 هیمل

تماس بگیرید
خازن سیلندری سه فاز 20 کیلووار(25 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500253 هیمل HIMEL capacitor, HDCAP3, 450 V, 25 kvar, 3 phase, cylindrical

خازن سیلندری سه فاز 24 کیلووار(30 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500303 هیمل

تماس بگیرید
خازن سیلندری سه قاز 24 کیلووار(30 کیلووار در 450 ولت) HDCAP304500303 هیمل HIMEL capacitor_HDCAP3-450V-30kvar-3phase-cylindrical