نمایش یک نتیجه

کنتاکتور 40 آمپر با بوبین چینت NXC-40

تماس بگیرید
کنتاکتور 40 آمپر با بوبین چینت NXC-40 بوبین های چانت بر اساس استانداردهای جهانی با توجه به جریان نامی کنتاکتورهای چینت در رنج جریان های متفاوت تولید شده اند و تمامی آنها با یک نوع کارایی در کنتاکتور تعبیه می گردند که با ذخیره انرژی در میدان مغناطیسی خود به عنوان یک قطعه الکتریکی منفعل (سلف) در نظر گرفته می شوند و در صورت عبور جریان الکتریکی از آنها انرژی را مهار می نمایند. در نهایت نیز قابل ذکر است که بدانید در زمان استفاده از بوبین کنتاکتور 65-40 آمپر 220 ولت چینت مدل NXC باید اقدامات زیر را رعایت نمود تا بوبین دچار سوختگی و خرابی نگردد. استفاده از ولتاژ استاندارد عدم گرم شدن بیش از حد کنتاکت های بوبین عدم اتصال بوبین در ساعت های طولانی عدم وجود فواصل هوایی عدم اتصال حلقه در بوبین