نمایش یک نتیجه

رله شنت کلید کامپکت 63 بدنه 220VAC سری HDM363MX2A23P

تماس بگیرید
رله شنت کلید کامپکت 63 بدنه 220VAC سری HDM363MX2A23P رله شنت، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیمل،63 آمپر بدنه حرارتی-مغناطیسی برای کلیدهای اتوماتیک کامپکت سری HDM3 استفاده می‌شوند. رله شانت در کلید اتوماتیک در واقع همانند یک فرمان دهنده عمل می‌کند.رله از یک بوبین تشکیل شده که بعد از برق دار شدن آن رله شروع به کار می‌کند. وظیفه یک رله شنت قطع و وصل کردن کلید است. رها کننده های شنت HDM3 Himel دستگاه های کمکی هستند که در قطع کننده های مدار و سایر دستگاه های الکترونیکی استفاده می شوند که برای قطع یا باز کردن مدار از راه دور در صورت رعایت شرایط خاص طراحی شده اند. با توجه به اهمیت دستگاه، به ویژه با توجه به ایمنی کاربر، باید اطمینان حاصل شود که آنها استانداردهای مورد انتظار را برآورده می کنند، حتی فراتر از آنها. مطابقت با استانداردهای صنعتی و بین المللی، همراه با چندین ویژگی نوآورانه، مدل Himels HDM3 Shunt Release را انتخابی ایده آل برای هر گونه اتصال برق مسکونی، تجاری و صنعتی می کند.