نمایش دادن همه 3 نتیجه

سوکت دیواری 2P+E IP67 16A اHIPS1316IP673 هیمل

تماس بگیرید
سوکت دیواری 2P+E IP67 16A اHIPS1316IP673 هیمل Industrial socket outlet, HIPS, surface, 3P, 16A, IP67, 200…250V

سوکت دیواری HIPS1532IP675 4P+E IP67 32A هیمل

تماس بگیرید
سوکت دیواری HIPS1532IP675 4P+E IP67 32A هیمل HIMEL Industrial socket outlet, HIPS, surface, 5P, 32A, IP67, 200…346V, 240…415V

سوکت دیواری HIPS1563IP675 4P+E IP67 63A هیمل

تماس بگیرید
سوکت دیواری HIPS1563IP675 4P+E IP67 63A هیمل HIMEL Industrial socket outlet, HIPS, surface, 5P, 63A, IP67, 200…346V, 240…415V