نمایش یک نتیجه

کلید حرارتی با دسته گردان 18 تا 13 آمپر NS2-25X 13_18A چینت(چاینت)

تماس بگیرید
کلید حرارتی با دسته گردان 18 تا 13 آمپر NS2-25X 13_18A چینت(چاینت) استارت NS2 برای کنترل و محافظت از موتورهای الکتریکی. دارای دسته چرخشی. مشخصات: 1. محدوده دمای عملیاتی: از 25- تا 40 درجه سانتیگراد. دمای بالای 35 درجه سانتیگراد نباید بیش از 24 ساعت به طور مداوم در معرض قرار گیرد. 2. رطوبت مجاز: در محل نصب استارتر رطوبت نسبی در دمای 40 درجه سانتیگراد نباید از 50 درصد بیشتر شود.رطوبت بیشتر در دمای پایین تر مجاز است، مثلاً رطوبت 90 درصد دردمایی که بیشتر از آن نباشد مجاز است . 20 C. 3. درجه آلودگی زیست محیطی: 3 4. کلاس های حفاظتی: 10A (برای NS2-25) ------- 10 (برای NS2-80B) 5. روش کنترل استارت: دستی 6. شرایط نصب: روی صفحه عمودی با انحراف مجاز از عمودی بیش از 5 درجه نباشد. محل نصب استارت نباید در معرض ضربه ها و ارتعاشات قابل توجه باشد.