نمایش دادن همه 3 نتیجه

تایمر دیجیتال (ساعت فرمان هفتگی) 230 ولت HKG316TD230 16NC+16NO هیمل

تماس بگیرید
تایمر دیجیتال (ساعت فرمان هفتگی) 230 ولت HKG316TD230 16NC+16NO هیمل HIMEL Digital time switch, HKG316TD-230V AC-single output, internal rechargeable battery

تایمر دیجیتال (ساعت فرمان هفتگی) 230 ولت,10بسته+10باز, تک خروجی HKG316T230 هیمل

تماس بگیرید
تایمر دیجیتال (ساعت فرمان هفتگی) 230 ولت,10بسته+10باز, تک خروجی HKG316T230 هیمل HIMEL Digital time switch_HKG316T-230V ACONE outputinternal alkaline battery

تایمر دیجیتال (ساعت فرمان هفتگی) 400 ولت,10بسته+10باز, تک خروجی HKG316T400 هیمل

تماس بگیرید
تایمر دیجیتال (ساعت فرمان هفتگی) 400 ولت,10بسته+10باز, تک خروجی HKG316T400 هیمل Digital time switch-HKG316T-230400V AC-double output-internal alkaline battery