نمایش یک نتیجه

بوبین شانت کلید قابل تنظیم 125 تا 25 آمپر SHT21-M8- AC220-240V–SHUNT FOR NM8N 125 چینت( چاینت)

تماس بگیرید
بوبین شانت کلید قابل تنظیم 125 تا 25 آمپر SHT21-M8- AC220-240V–SHUNT FOR NM8N 125 چینت (چاینت) رله شنت تریپ به عنوان یک رله حفاظتی کمکی در انواع کلید اتوماتیک مانند کلید هوایی و کلید کمپکت بکار می رود.این تجهیز( Shunt trip) در داخل کلید کمپکت نصب می شود و زمانیکه رله تحریک شود به طور خودکار کلید اتوماتیک را قطع می کند. زمانیکه کلید اتوماتیک توسط این رله یا آندر ولتاژ قطع شده باشد، کلید باید ریست شود تا برای وصل مجدد آماده گردد. کاربرد رله Shunt trip موارد استفاده از این نوع رله متفاوت میباشد به عنوان مثال بیمتال را میتوان با رله shunt trip سری کرد تا هنگامی که به هر دلیلی بی متال قطع کرد رله شنت هم کلید اتوماتیک را قطع کند و برق اصلی تابلو قطع شود. زیرا در مواردی رخ می‌دهد که بی متال فرمان قطع داده است، ولی بدلیل خال زدن پلاتین‌های کنتاکتور یا خرابی کنتاکتور هنوز جریان برق در حال عبور از کنتاکتور بوده و باعث سوختن سیم پیچ مصرف کننده می‌شود.یا میتوان ترموستات داخل تابلو را با رله سری کرد تا هنگامیکه دمای داخل تابلو به هر علتی بالا رفت با فرمان ترموستات به رله کلید اصلی قطع گردد.