نمایش دادن همه 4 نتیجه

چراغ سیگنال آبی مدل ND16_22BS/4 BIUE 220V چینت(چانت)

تماس بگیرید
چراغ سیگنال آبی مدل ND16_22BS/4 BIUE 220V چینت(چانت) چراغ سیگنال آبی مدل ND16_22BS/4 BIUE 220V چینت(چانت) از یک بدنه پلاستیکی، یک در پوش رنگی و یک لامپ تشکیل‌ شده است که تمامی این اجزاء کیفیت بالایی را در بردارند و بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-5-1 به‌ عنوان یک تجهیز هشدار دهنده در تابلو برق استفاده می‌شود که در کشور چین و کمپانی چینت(چانت) الکتریک توسط مهندسین برق حرفه ای ساخته شده است. چراغ های سیگنال برای تعبیه در تابلو‌ های برق مخابراتی، تابلو برق صنعتی، تابلو برق ماینر، شبکه و نصب بر روی بدنه ماشین آلات صنعتی گزینه مناسبی می باشند و همانند دیگر تجهیزات برق صنعتی برای استفاده از این قطعه نیز باید استاندارد هایی را رعایت کرد تا اپراتور در زمان استفاده از دستگاه دچار اشتباه نشود و به طور معمول در زمان ساخت تابلو برق از پنج رنگ سبز، قرمز، زرد، آبی و سفید برای نمایشگر های درب تابلو استفاده می کنند که کاربرد هر کدام از آنها متفاوت می باشد. لامپ در نمونه‌ های قدیمی به‌ صورت لامپ رشته‌ ای و در نمونه‌ های جدید لامپ LED است. بدنه پلاستیکی همانند پیچ طراحی میشود که توسط مهره روی در تابلو برق یا بدنه ماشین‌ آلات صنعتی نصب می‌ گردد.

چراغ سیگنال زرد مدل ND16_22BS/4 YELLOW 220V چینت(چانت)

تماس بگیرید
چراغ سیگنال زرد مدل ND16_22BS/4 YELLOW 220V چینت(چانت) چراغ سیگنال زرد مدل ND16_22BS/4 YELLOW 220V چینت(چانت) از یک بدنه پلاستیکی، یک در پوش رنگی و یک لامپ تشکیل‌ شده است که تمامی این اجزاء کیفیت بالایی را در بردارند و بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-5-1 به‌ عنوان یک تجهیز هشدار دهنده در تابلو برق استفاده می‌شود که در کشور چین و کمپانی چینت(چانت) الکتریک توسط مهندسین برق حرفه ای ساخته شده است. چراغ های سیگنال برای تعبیه در تابلو‌ های برق مخابراتی، تابلو برق صنعتی، تابلو برق ماینر، شبکه و نصب بر روی بدنه ماشین آلات صنعتی گزینه مناسبی می باشند و همانند دیگر تجهیزات برق صنعتی برای استفاده از این قطعه نیز باید استاندارد هایی را رعایت کرد تا اپراتور در زمان استفاده از دستگاه دچار اشتباه نشود و به طور معمول در زمان ساخت تابلو برق از پنج رنگ سبز، قرمز، زرد، آبی و سفید برای نمایشگر های درب تابلو استفاده می کنند که کاربرد هر کدام از آنها متفاوت می باشد. لامپ در نمونه‌ های قدیمی به‌ صورت لامپ رشته‌ ای و در نمونه‌ های جدید لامپ LED است. بدنه پلاستیکی همانند پیچ طراحی میشود که توسط مهره روی در تابلو برق یا بدنه ماشین‌ آلات صنعتی نصب می‌ گردد.

چراغ سیگنال سبز مدل ND16_22BS/4 GREEN-220V چینت(چانت)

تماس بگیرید
چراغ سیگنال سبز مدل ND16_22BS/4 GREEN-220V چینت(چانت) چراغ سیگنال سبز مدل ND16_22BS/4 GREEN-220V چینت(چانت) از یک بدنه پلاستیکی، یک در پوش رنگی و یک لامپ تشکیل‌ شده است که تمامی این اجزاء کیفیت بالایی را در بردارند و بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-5-1 به‌ عنوان یک تجهیز هشدار دهنده در تابلو برق استفاده می‌شود که در کشور چین و کمپانی چینت(چانت) الکتریک توسط مهندسین برق حرفه ای ساخته شده است. چراغ های سیگنال برای تعبیه در تابلو‌ های برق مخابراتی، تابلو برق صنعتی، تابلو برق ماینر، شبکه و نصب بر روی بدنه ماشین آلات صنعتی گزینه مناسبی می باشند و همانند دیگر تجهیزات برق صنعتی برای استفاده از این قطعه نیز باید استاندارد هایی را رعایت کرد تا اپراتور در زمان استفاده از دستگاه دچار اشتباه نشود و به طور معمول در زمان ساخت تابلو برق از پنج رنگ سبز، قرمز، زرد، آبی و سفید برای نمایشگر های درب تابلو استفاده می کنند که کاربرد هر کدام از آنها متفاوت می باشد. لامپ در نمونه‌ های قدیمی به‌ صورت لامپ رشته‌ ای و در نمونه‌ های جدید لامپ LED است. بدنه پلاستیکی همانند پیچ طراحی میشود که توسط مهره روی در تابلو برق یا بدنه ماشین‌ آلات صنعتی نصب می‌ گردد.

چراغ سیگنال قرمز مدل ND16_22BS/4 RED-220V چینت(چانت)

تماس بگیرید
چراغ سیگنال قرمز مدل ND16_22BS/4 RED-220V چینت(چانت) چراغ سیگنال قرمز مدل ND16_22BS/4 RED-220V چینت(چانت) از یک بدنه پلاستیکی، یک در پوش رنگی و یک لامپ تشکیل‌ شده است که تمامی این اجزاء کیفیت بالایی را در بردارند و بر اساس استاندارد IEC/EN 60947-5-1 به‌ عنوان یک تجهیز هشدار دهنده در تابلو برق استفاده می‌شود که در کشور چین و کمپانی چینت(چانت) الکتریک توسط مهندسین برق حرفه ای ساخته شده است. چراغ های سیگنال برای تعبیه در تابلو‌ های برق مخابراتی، تابلو برق صنعتی، تابلو برق ماینر، شبکه و نصب بر روی بدنه ماشین آلات صنعتی گزینه مناسبی می باشند و همانند دیگر تجهیزات برق صنعتی برای استفاده از این قطعه نیز باید استاندارد هایی را رعایت کرد تا اپراتور در زمان استفاده از دستگاه دچار اشتباه نشود و به طور معمول در زمان ساخت تابلو برق از پنج رنگ سبز، قرمز، زرد، آبی و سفید برای نمایشگر های درب تابلو استفاده می کنند که کاربرد هر کدام از آنها متفاوت می باشد. لامپ در نمونه‌ های قدیمی به‌ صورت لامپ رشته‌ ای و در نمونه‌ های جدید لامپ LED است. بدنه پلاستیکی همانند پیچ طراحی میشود که توسط مهره روی در تابلو برق یا بدنه ماشین‌ آلات صنعتی نصب می‌ گردد.