نمایش دادن همه 5 نتیجه

اینورتر تک فاز 0.4 کیلووات جریان 2.5 آمپر NVF3M_0.4/TD2 چینت(چانت)

تماس بگیرید
اینورتر تک فاز 0.4 کیلووات جریان 2.5 آمپر NVF3M_0.4/TD2 چینت(چانت) CHINT NVF3M_0.4/TD2 Single PHase INVERTER

اینورتر تک فاز 0.75 کیلووات جریان 4 آمپر NVF3M-0.75/TD2 چینت(چانت)

تماس بگیرید
اینورتر تک فاز 0.75 کیلووات جریان 4 آمپر NVF3M-0.75/TD2 چینت(چانت) Chint NVF3M-0.75/TD2 Single Phase Inverter

اینورتر تک فاز 1.5 کیلووات جریان 7.5 آمپر NVF3M-1.5/TD2 چینت(چانت)

تماس بگیرید
اینورتر تک فاز 1.5 کیلووات جریان 7.5 آمپر NVF3M-1.5/TD2 چینت(چانت) CHINT NVF3M-1.5/TD2 Single Phase Inverter

اینورتر تک فاز 2.2 کیلووات جریان 10آمپر NVF2G-2.2/TD2 چینت(چانت)

تماس بگیرید
اینورتر تک فاز 2.2 کیلووات جریان 10آمپر NVF2G-2.2/TD2 چینت(چانت) CHINT NVF2G-2.2/TD2 Single Phase Inverter

اینورتر تک فاز 3.7 کیلووات جریان16 آمپر NVF2G-3.7/TD2 چینت(چانت)

تماس بگیرید
اینورتر تک فاز 3.7 کیلووات جریان16 آمپر NVF2G-3.7/TD2 چینت(چانت) CHINT NVF2G-3.7/TD2 Single Phase Inverter