نمایش یک نتیجه

لیمیت سوئیچ آنتنی YBLX_CK/M106 چینت(چانت)

تماس بگیرید
لیمیت سوئیچ آنتنی YBLX_CK/M106 چینت(چانت) Chint Travel Switch Model YBLX-CK/M106 لیمیت سوئیچ کلید اهرمی است که وقتی دسته متحرک به آن برخورد می کند کنتاکت را قطع می نماید. کنتاکت مذبور خود عامل فرمانی است برای ماشینی که هدف کنترل آن است. چنانچه از اسم این کلید بر می آید کلید یاد شده برای محدود کردن حرکت متحرک ها به کار می رود لیمیت سوئیچ آنتنی YBLX_CK/M106 چینت(چانت) دارای ولتاژ 380VAC و 220VDC با جریان 5 آمپر میباشد