نمایش یک نتیجه

لیمیت سوئیچ یک طرفه YBLX CK/M121 چینت(چانت)

تماس بگیرید
لیمیت سوئیچ یک طرفه YBLX CK/M121 چینت(چانت) CHINT Travel Switch Model YBLX-CK/M121 لیمیت سوئیچ ها، کلیدی هستند که فقط به قسمتی از یک مدار متصل می شوند. لیمیت سوئیچ های وسیله ای الکترومکانیکی هستند که به صورت مکانیکی به قسمت محرک سیستم متصل می شوند. زمانی که بین وسیله متحرک و سوئیچ تماس ایجاد شود، جریان مدار قطع یا وصل می شود. لیمیت سوئیچ کلید اهرمی است که وقتی دسته متحرک به آن برخورد می کند کنتاکتی را قطع می نماید. کنتاکت مزبور خود عامل فرمانی است برای ماشینی که هدف کنترل آن است. چنانچه از اسم این کلید برمی آید کلید یاد شده برای محدود کردن حرکت متحرک ها به کار می رود. لیمیت سوئیچ یک طرفه YBLX CK/M121 چینت(چانت) دارای ولتاژ 380VAC و 220VDC با جریان 5 آمپر میباشد