نمایش یک نتیجه

لیمیت سوئیچ دو طرفه قرقره دار تنظیمی YBLX_ME/8108 چینت(چانت)

تماس بگیرید
لیمیت سوئیچ دو طرفه قرقره دار تنظیمی YBLX_ME/8108 چینت(چانت) Chint Travel Switch Model YBLX-ME/8108 لیمیت سوئیچ ها، کلیدی هستند که فقط به قسمتی از یک مدار متصل می شوند. لیمیت سوئیچ های وسیله ای الکترومکانیکی هستند که به صورت مکانیکی به قسمت محرک سیستم متصل می شوند. زمانی که بین وسیله متحرک و سوئیچ تماس ایجاد شود، جریان مدار قطع یا وصل می شود.