نمایش دادن همه 4 نتیجه

استارت_ استوپ دوبل فلزی زرد (1NO+1NC) HLAY5BA55 هیمل

تماس بگیرید
استارت_ استوپ دوبل فلزی زرد (1NO+1NC) HLAY5BA55 هیمل HIMEL Push-button_HLAY5_ flush_1NO+1NC_ YELLOW

سیگنال باکالیت 220VAC زرد HLD1122D41M5 هیمل

تماس بگیرید
سیگنال باکالیت 220VAC زرد HLD1122D41M5 هیمل HIMEL Monolithic pilot light, HLD11, 220 V AC, half cover head, short terminal, capacitance type, yellow

سیگنال باکالیت 220VAC/DC زرد HLD1122B21M5 هیمل

تماس بگیرید
سیگنال باکالیت 220VAC/DC زرد HLD1122B21M5 هیمل HIMEL Monolithic pilot light, HLD11, 220 V AC/DC, half cover head, long terminal, resistance type, YELLOW

سیگنال باکالیت 24V AC/DC زرد HLD1122D21B5 هیمل

تماس بگیرید
سیگنال باکالیت 24V AC/DC زرد HLD1122D21B5 هیمل HIMEL Monolithic pilot light, HLD11, 24 V AC/DC, half cover head, short terminal, resistance type, yellow